ورود اعضاء
ارتباط با مدیر

 

لطفاً فقط در مورد درج آگهی
تماس بگیرید ، نه متن آگهی

 ایمیل : info @ 7rang . ir
راهنمای سایت

برای درج آگهی های با پکیج های مختلف ،

دادن لینک فالو و بنرهای تبلیغاتی

به ایمیل info @ 7rang . ir

درخواست خود را ارسال کنید

تبلیغات در گوگل

نیلاکا

کلینیک زیبایی

تور قبرس

وب برندینگ 

تشک رویا

تحصیل در ایتالیا

مرکز مشاوره نیک همراه

ثبت ازدواج در ترکیه

علی علیزاده

فروشگاه اینترنتی دکورخونه

فروشگاه لوازم خانگی پاکشوما سنترآمار
تبلیغ بازدید تاریخ
0 1,867 97/3/29
11 30,968 97/3/28
5 34,071 97/3/27
9 36,272 97/3/26
2 34,558 97/3/25
3 31,881 97/3/24
21 1 97/3/23
21 33,130 97/3/23
2 35,181 97/3/22
3 40,309 97/3/21
:: منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
توجه : علاوه بر جزوات زير تمامي جزوات مربوت منابع کنکور ارشد رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي که نام ان در ليست ذکر نشده است از طريق ما قابل تهيه ميباشد.
زراعت و اصلاح نباتات
نام جزوه نام استاد
1. زراعت عمومي ميراب زاده
2. زراعت نباتات روغني ميراب زاده
3. ديم كاري دكتر جهانسوز
4. بيماري هاي گياهي دانه روغني دكتر اخوت
5. كشت گياهان علوفه اي دكتر چايچي
6. خواص بيوفيزيكي محصولات كشاورزي دكتر طباطبايي فر
7. كنترل علفهاي هرز دكتر رسول زاده
8. اصلاح نباتات زراعي دكتر محمدي
9. ژنتيك مولكولي دكتر بوشهري
10. تجزيه آماري دكتر طالعي
توجه: تهيه هرگونه جزوات ديگر مورد نياز كه اسامي آنها در ليست نمي باشد با ذكر نام اساتيد مربوطه امكانپذير مي باشد.
ترويج
نام جزوه نام استاد
1. خواص فيزيكي و مكانيكي محصولات كشاورزي دكتر طباطبايي
2. روانشناسي تربيتي دكتر رضوانفر
3. توسعه اقتصادي دكتر كلانتري
4. نوآوري دكتر حجازي
5. مديريت ترويج و آموزش كشاورزي دكتر محمدي
6. تاريخچه ترويج و آموزش كشاورزي در جهان جزوه دانشگاه تهران
7. فناوري اطلاعاتي ارتباطي در ترويج دكتر فمي
8. توسعه پايدار روستايي دكتر فرج الله حسيني
9. آمار داده هاي پردازي دكتر فمي
10. سنجش و اندازه گيري دكتر فمي
11. زبان تخصصي دكتر رضوانفر
12. اقتصاد سنجي دكتر سلامي
13. مدل هاي ارتباط و اجزاي آن جزوه دانشگاه تهران
14. مديريت و منابع انساني جزوه دانشگاه تهران
15. سازمان هاي غيردولتي و مشاركتهاي مردمي دكتر اسدي
16. روش شناسي تحقيقي دكتر رضوانفر
17. فناوري آموزشي دكتر مختاريان
18. مديريت و منابع انساني لاتين

علوم دامي
نام جزوه نام استاد
1. پرورش گاوهاي شيري دكتر نيكخواه
2. تشريح و فيزيولوژي دام لاتين (عمومي)
3. مدل هاي خطي در اصلاح دام جزوه دانشگاه تهران
4. جوجه كشي (مرغداري كشوري) جزوه دانشگاه تهران
5. وضعيت توليد شير و گوشت قرمز در برنامه چهارم توسعه دكتر مردادي
6. ناهنجاري متابوليكي دكتر زاغري
7. تغذيه طيور دكتر يزدي
8. تغذيه نشخواركنندگان جزوه دانشگاه تهران
9. ژنتيك حيواني (اصلاح دام) دكتر اردشير نجاتي و صانعي
10. روش تحقيق جزوه دانشگاه تهران
11. پرورش بز دكتر يزدي
12. جوجه گوشتي جزوه دانشگاه تهران
13. فيزيولوژي رشد (كتاب لاتين)
14. اصلاح دام (تكميلي) استاد پاكدل (لاتين)
15. پرورش گاوهاي شيري دكتر نيكخواه
16. هورمون شناسي جزوه دانشگاه تهران
17. دامپروري عمومي دكتر زاغري
18. تشريح و فيزيولوژي دام دكتر ملك شاكري
19. رفتارشناسي حيوانات اهلي جزوه دانشگاه تهران
20. تغذيه تكميلي (كتاب لاتين)
21. تئوري مدل هاي خطي (كتاب لاتين)
22. تغذيه طيور استاد شيرازاد
23. روش هاي پيشرفته آماري دكتر مرادي

منابع طبيعي
نام جزوه نام استاد
1. خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك دكتر جعفري
2. هيدرولوژيك دكتر مهدوي
3. قوانين مديريت و محيط شيلات دكتر شامخي
4.سنگ شناسي دكتر فيضي نيا
5. جاده سازي دكتر مجنونيان
6. آناليز سيستم ها استاد ساروي
7. خاكشناسي عمومي دكتر جعفري
8. قوانين و مقرارت شيلات دكتر شامخي
9. رياضيات مهندسي دكتر ميرزايي
10. شناخت هوا و اقليم جزوه دانشگاه تهران
11. نكات كليدي ماهي شناسي دكتر مروي برنا
12. مبارزه بيولوژيك با فرسايش دكتر جعفري
13. تبادلات فسفر و نيتروژن در استخرهاي پرورش ماهي جزوه دانشگاه تهران
14. اكوسيستم مناطق بياباني جزوه دانشگاه تهران

باغباني و گياهپزشكي
نام جزوه نام استاد
1. باغباني عمومي دكتر نادري
2. گلكاري دكتر نادري
3. طراحي پارك و پارك سازي دكتر جاني پور
4. بيوشيمي دكتر بابالار
5. سبزي كاري خصوصي دكتر كاشي
6. اصلاح سبزي دكتر كاشي
7. ميوه هاي گرمسيري (خرما) جزوه دانشگاه تهران
8. فيزيولوژي گياهي دكتر مستوفي
9. فيزيولوژي پس از برداشت دكتر بابالار
10. مبارزه بيولوژيك (IPM) دكتر طلايي
11. آفات مهم درختان ميوه دكتر سراج
12. حشره شناسي دكتر عبادي
13. جانور شناسي دكتر صفر عليزاده
14. درختان و درخچ هاي زينتي دكتر خليفي
15. نماتدهاي انگل گياهي جزوه دانشگاه تهران
16. حشره شناسي سيستماتيك دكتر آزمايش فر
17. كنه شناسي دكتر صبوري
18. قارچ شناسي دكتر نيكخواه
19. روش ها و وسايل تحقيق در حشره شناسي كشاورزي دكتر رسوليان
20. آفات مهم گياهان زراعي دكتر سراج
21. بيماري هاي گياهي دكتر فتوحي فر
22. اصول مبارزه با آفات دكتر رسوليان
23. اصول مبارزه با آفات گياهي دكتر طالبي چايچي
24. آفات مهم گياهان زراعي (غلات و علوفه) دكتر آزمايشفر
25. آفات مهم گياهان زراعي دكتر حدادي نژاد
26. سم شناسي دكتر حجازي
27. بيماري هاي گياهي دكتر حبيبي كوهي
28. آفات مهم گياهان زراعي (صنعتي، زراعي، حبوبات) دكتر رسوليان
29. اصول مبارزه با بيماري هاي گياهي دكتر احمدزاده
30. سيستماتيك گياهي دكتر وزوايي
31. سيستماتيك گياهي دكتر آذرنيوند
32. ريخت شناسي دكتر آذرنيوند
33. بيماري گياهي دكتر نيكخواه
34. اصلاح گل و گياهان زينتي (كتاب لاتين) دكتر نادري
35. تاريخ باغسازي در مهندسي فضاي سبز دكتر ارغواني
36. مديريت فضاي سبز دكتر كافي
37. كشت بافت و سلول گياهي دكتر بابالار
38. انسان و محيط دكتر اعتماد
39. مجموعه سوالات باغباني (75 الي 86) جزوه دانشگاه تهران
40. درختان و درخچه هاي زينتي لاتين جزوه دانشگاه تهران
41. گل هاي زينتي دكتر نادري
42. كتاب هورمون شناسي لاتين دكتر نادري
43. بيماري درختان ميوه (دانشگاه شيراز) دكتر ايزدپناه
44. ميوه كاري دكتر عبادي

خاكشناسي و آبياري
نام جزوه نام استاد
1. بيولوژيك خاك (اسلايد) دكتر عليخاني
2. حاصلخيزي خاك و كود دكتر ميرحسيني
3. حاصلخيزي خاك دكتر ميرحسيني
4. سنجش از راه دور دكتر سرمديان
5. خاكشناسي عمومي دكتر ميرحسين
6. خاكشناسي عمومي دكتر حيدري
7. روابط بيولوژي خاك دكتر ثباتي
8. سوال و جواب شيمي خاك تكميلي دكتر توفيقي
9. ميكروبيولوژيك خاك (اسلايد) دكتر عليخاني
10. روابط بيولوژيك تكميلي دكتر بشارتي
11. زبان تخصصي جزوه دانشگاه تهران
12. ميكروبيولوژيك خاك جزوه دانشگاه تهران
13. كاربرد راديوايزوتوپ ها در خاك شناسي دكتر ميرحسيني
14. شيمي تجزيه جزوه دانشگاه تهران
15. رده بندي خاك (تكميلي) دكتر حيدري
16. فيزيك خاك (تكميلي) جزوه دانشگاه تهران
17. شيمي خاك دكتر كلباسي
18. پيدايش و رده بندي خاك (تكميلي) دكتر محمودي
19. ساختمان و تراكم خاك جزوه دانشگاه تهران
20. رده بندي خاك و روابط بيولوژيك خاك و گياه جزوه دانشگاه تهران
21. محاسبات عددي دكتر خالقي
22. آبياري عمومي دكتر سهرابي

صنايع غذايي
نام جزوه نام استاد
1. كنسروسازي دكتر معيني
2. بسته بندي مواد غذايي دكتر موسوي
3. تكنولوژي قند دكتر لبافي
4. آشاميدني ها دكتر لبافي
5. صنايع تبديلي و غذايي و كشاورزي جزوه دانشگاه تهران
6. غلات دكتر يارمند
7. قنادي دكتر يارمند
8. تاريخچه نان و نانوايي دكتر يارمند
9. تكنولوژي گوشت دكتر يارمند
10. تكنولوژي شير دكتر احساني
11. تغذيه دكتر معيني
12. اصول تبديل و نگهداري دكتر يارمند
مشخصات آگهی
دانشگاه کشاورزي کرج
09132531558
امير سنگکي
ثبت : پنج شنبه 8 مرداد 1388 | انقضاء : دوشنبه 25 مرداد 1395
ارسال پیام
تماس با آگهی‌دهنده ( امير سنگکي )
در مورد: منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايشات کشاورزي و منابع طبيعي
نام شما
تلفن شما
پیام شما


جهت اطمینان؛ آدرس ip شما نیز، ارسال می‌شود.
آگهی های مرتبط

فروش کتاب و دی وی دی کنکور با شرایط ویژه

فروش کتاب و دی وی دی کنکور با شرایط ویژه مقایسه تک به تک محصولات کنکور (کتاب و دی وی دی)|ارسال اکسپرس و یک روزه به سراسر ایران|پرداخت درمحل|شرایط اقساطی|گارانتی محصولات|ضمانت اصال ...

گروه آموزشی آسان کنکور

تمامی محصولات کنکوری شرکت های ونوس ،آفبا،پرواز کنکوری ، حرف آخر،ره پویان،فاگو،خیلی سبز،مهروماه و...را از آسان کنکور بخواهید با یک کلیک کنکورتو تضمین کن و از خریدی آسان لذت ببر بهت ...

پکیج کتاب های نشر الگو

پکیج کتاب های نشر الگو استاد :علیرضا عبدالمحمدی 1:آرایه ادبی 2: پنج بحث زبان فارسی 3: تاریخ ادبیات + کارتون 4: قرابت معنایی 5: لغت و املا 6: جامع ادبیات کنکور تماس با مشاور ...

پکیج آموزش جامع سطر به سطرعمومی و تخصصی رشته تجربی ره پویان دانش

آسان کنکور پکیج آموزش جامع سطر به سطرعمومی و تخصصی رشته تجربی ره پویان دانش شامل 56 حلقه DVD فول HD شیمی جامع پایه :4 حلقه استاد علی سلوکی عربی جامع :3 حلقه استاد عمار تا ...

آسان کنکور(پکیج کتاب های فاگو زیست)

آسان کنکور(پکیج کتاب های فاگو زیست) استاد فردین جوادی آغازیان ویروس و باکتری قلب گیاهی پیش 1 زیست 1 (سال دوم) زیست 2(سال سوم) شارش انرژی قیمت با احتساب 15٪ تخفیف 161500 ه ...

فول پکیج اختصاصی انسانی پرواز کنکوری ها

آسان کنکور فول پکیج اختصاصی انسانی پرواز کنکوری ها (آموزش مفهومی و جامع به همراه تست ونکات) شامل: 89 حلقه DVD فول HD ادبیات اختصاصی استاد قاضی 11 حلقه DVD فول HD اقتصاد استا ...

مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته

[Forwarded from موسسه نخبه پرور پویه (Pooyeh)] سلام توجه توجه توجه توجه اموزش قواعد زبان انگلیسی صفر تا صد روزهای جمعه ۱۰تا۱۲ صبح هرهفته فقط با ۱۵ هزارتوما ...

انتخاب رشته کنکور96

مرکز انتخاب رشته پویا کنکور برای دوازدهمین سال متوالی اقدام به انتخاب رشته می کند: مزیت های انتخاب رشته دکتر نبیی 1_انتخاب رشته توسط شخص دکتر (نه توسط دانشجو های ایشان یا فقط ت ...

مشاوره و برنامه ریزی کنکور ۹۷

کنکوری های عزیز سال 97 صحبت این پیامم با شماست، بچه های موفق، رتبه های برتر، داوطلب کار بلد برای شروع درس معطل نمیکنه رفقای کنکوری یا بهتر بگم دانش آموزایی که سال سوم رو به تازگی ...
آگهی های ویژه کنکور

مشاور و کارشناس تبلیغات پیک برتر

کارشناس فروش و تبلیغات مشاور تبلیغاتی پیک برتر،کالا نمای برتر مجلات زندگی ایده آل ، سیب سبز ، تخت گاز و منزل و وب سایت ها و اپلیکیشن های آی برتر، برترین ها ، الو دکتر ، نی نی با ...

پکیج آموزش جامع سطر به سطرعمومی و تخصصی رشته تجربی ره پویان دانش

آسان کنکور پکیج آموزش جامع سطر به سطرعمومی و تخصصی رشته تجربی ره پویان دانش شامل 56 حلقه DVD فول HD شیمی جامع پایه :4 حلقه استاد علی سلوکی عربی جامع :3 حلقه استاد عمار تا ...

مشاوره و برنامه ریزی کنکور ۹۷

کنکوری های عزیز سال 97 صحبت این پیامم با شماست، بچه های موفق، رتبه های برتر، داوطلب کار بلد برای شروع درس معطل نمیکنه رفقای کنکوری یا بهتر بگم دانش آموزایی که سال سوم رو به تازگی ...

باهم سی دی ببینیم باهم درس بخونیم وباهم کنکور بدیم با یک پنجم زیر قیمت

سلام بچه های کنکوری اصفهانی منم مثل شما کنکوری ام دوست دارم باهم سی دی های آموزشی کنکورکه تهیه کردم رو با قیمت مناسبی ( یک پنجم زیر قیمت )بهتون ارائه بدم که باهم در کلاسی گ ...

تدریس خارق العاده و ابر تکنیکی فیزیک کنکور به طور کامل +هدایای آموزشی رایگان به ارزش حدود 850 هزار تومان

بسم الله الرحمن الرحیم تدریس خارق العاده و ابر تکنیکی فیزیک کنکور به طور کامل +هدایای آموزشی رایگان به ارزش حدود 850 هزار تومان --- سلام من مهندس مرادی هستم و یک مژده فوق العاد ...

کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد کارگردانی منابع ارشد کارگردانی منابع ارشد سینما منابع کارشناسی ارشد بازیگری منابع کنکور کارشناسی ارشد بازیگری منابع ارشد کارگردانی سینما منابع ادبیات نمایشی ارشد م

کارگردانی والاترین هنر کل اعصار از لحاظ درجه تاثیر گذاری است. در جوامع پیشرفته هنرمندان از بالاترین درجه شان اجتماعی برخوردار و کارگردانان بیشترین منزلت را در میان هنرمندان دارن ...

علوم پزشکی

انجمن نخبگان علوم پزشکی دانلود رايگان سوالات آزمون هاي سال گذشته اعلام آخرين نتايج تکميل ظرفيت داوطلبان دانلود رايگان دفترچه، سوالات و نتايج آزمونهاي پزشکي به روزترين اخبار پ ...

آموزش خصوصی سه تار و آواز

آموزش خصوصی و نیمه خصوصی آواز بهمراه سه تار در موسسه دوستان آشنا توسط آقای فریبرز مصطفوی. جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره موسسه 2300 2222 و یا با شماره 1855 370 0930 تماس ...

صدای راهنما-تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی در کشور

صدای راهنما –سامانه تلفنی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی www.sedayerahnama.ir ........................................ ...... خدمات مرکز مشاوره صدای راهنما در موارد زیر می باشد: م ...

انتخاب رشته کنکور96

مرکز انتخاب رشته پویا کنکور برای دوازدهمین سال متوالی اقدام به انتخاب رشته می کند: مزیت های انتخاب رشته دکتر نبیی 1_انتخاب رشته توسط شخص دکتر (نه توسط دانشجو های ایشان یا فقط ت ...
آگهی های ویژه آموزش

دانلود رایگان قالب جوملا و ورد پرس

مدت زیادی بود دوست داشتم داشته هایم در مورد طراحی قالب های وردپرس و جوملا را با دیگران به اشتراک بگذارم .قاب نو را برای معر فی و نیز آموزش طراحی سایت و قالب های سیستم مدیریت محتوا ...

پایگاه خبری سمینار و کنفرانسهای ایران و بین الملل

سایت http://icpr.ir پایگاه خبر رسانی و اطلاع رسانی درباره کنفرانس ها و سمینارهای ایران و جهان میباشد ...

پایگاه اطلاع رسانی گلستان

پایگاه اطلاع رسانی گلستان وب سایتی برای کسب اطلاعات در موارد تغذیه و تندرستی,آرایشی و بهداشتی,زنان و کودکان,جنسی و زناشویی,دانستنیهای پزشکی,بیماریها,روانشناسی,طب سنتی,مجلات و جراحی ...

پایگاه اطلاع رسانی ساختمان و مواد ساختمانی تازئینات داخلی

وب سایت خبری ساختمات و تاسسیات ساختمان و موارد وابسته یه آن با پیگیری و عضو شدن در خبرنامه این وبسایت به راحتی خانه خود را از صفر تا صد با ما بسازید ...

پایگاه خبری حیوانات خانگی

همزمان با تداول اهلی کردن حیوانات، دامپزشکی اهمیت بیشتری یافت. بها کار فردی که بوسيله سوگند به شفا ثور وسایر حیوانات می‌مزين تعیین نموده‌استدامپزشکی دروازه اندر راست تو برخورد گذرگ ...

توسعه اماکن شهری و روستایی

پرتال خبری سایت SRDC جهت توسعه صنعت گردشکری اماکن شهری و روستایی ایجاد شده و با کمک مردم همان منطقه امید به ایجاد محیطی مناسب برای شما گردشگران و معرفی مکان ها جهت بازدید شما مرد ...

پایگاه خبری گمرکات و ترانزیت بین المللی

وب سایت بیرجند تد پایگاه خبری گمرکات کشور و ترخیص کالا از ابتدا تا انتهای در خدمت تمامی مردم ایران میباشد خوشحالیم که بهترینها را در کنار شما و همرا شما معرفی مینماییم ...

پایگاه خبری خانه سلامت

حس تندرستی در افراد تفاوت دارد و دو فرد در شرایط جسمانی یک‌سان ممکن است قضاوت متفاوتی در مورد تندرستی خود یا دیگران بکنند. برای نمونه یک فرد معلول می‌تواند خود را کاملاً تندرست حس ...

سایت خبری

سایت خبری ثبت نام مسابقات-اخبار سیاسی روز-اخبار ورزشی-اخبار مسابقات قرآنی جهان و ایران-اخبار بین المللی ...

اخبار بازار مسکن

پایگاه خبری ملارد سیتی با ارائه جدیدترین اخبار در حوضه مسکن در خدمت شما عزیزان در باره خرید و فروش آپارتمان ، ویلا و سوئیت میباشد و در صدد حذف واستگران جهت اجاره ویلا و آپارتمان در ...