بایگانی دسته بندی: آموزش دیجیتال مارکتینگ

خانه بایگانی بر اساس دسته‌بندیآموزش دیجیتال مارکتینگ"

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ با اسم علمی که اگر بخواهیم کلمه به کلمه آن را معنی کنیم، (مارکتینگ) به معنای بازاریابی و (دیجیتال)هم همان معنای دیجیتال را می دهد. پس در تعریف دیجیت...